Inschrijven

Personen die in de toekomst in aanmerking willen komen voor een 55+ appartement kunnen bij de bewonersvereniging een verzoek neerleggen om op de wachtlijst geplaats te worden.

Binnen de vereniging is een commissie aangesteld die contact opneemt en onderhoudt met degenen die een verzoek hebben ingediend om op de wachtlijst te worden opgenomen.

Plaatsing op de wachtlijst garandeert geenszins dat er uiteindelijk een woning zal worden toegewezen, dit is namelijk (mede) afhankelijk van het op het moment van toewijzing geldende regels voor toewijzing van een sociale huurwoning, het op dat moment aanwezige gezinsinkomen en de leeftijd van de beoogde huurders op het moment van definitieve toewijzing van de woning.

Een verzoek tot plaatsing op de wachtlijst kan door middel van een Email of een brief bij de betreffende commissie worden ingediend. In dit verzoek dienen minimaal de volgende gegevens aanwezig te zijn: Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, Emailadres (indien aanwezig), beschrijving van de gezinssamenstelling, geboortedatum van de meeverhuizende gezinsleden.

U dient er rekening mee te houden dat op het moment dat u een woning krijgt toegewezen alle meeverhuizende gezinsleden minimaal de leeftijd van 55 jaar moeten hebben bereikt.

U kunt uw Email sturen naar : badoo@ziggo.nl

Uw brief kunt u sturen aan:

Bewonersvereniging Sans Soucis Veenendaal

Vrijheem 18

3907 NA  Veenendaal